FAT czy FAT32
Windows 98 wyposażony jest w unowocześniony system plików umożliwiający m.in. wykorzystanie większej przestrzeni, tworzenie partycji o rozmiarze ponad 2 GB, ale jest wolniejszy. Co prawda jest to praktycznie niezauważalne podczas normalnej pracy systemu, lecz gdy zajmujesz się tworzeniem lub edycją dużych plików audio lub wideo lepiej tego typu prace przechowywać na dysku używającym systemu plików FAT.

Kłopoty z modemem
Jeżeli przestały działać funkcje systemu bazujące na modemie (np. pogram HyperTerminal czy Dial-Up Networking) bardzo możliwe, że uszkodzeniu uległ (lub został przypadkowo skasowany) plik ?telephon.ini? w katalogu Windows. Aby to naprawić, wystarczy z katalogu WindowsSystem uruchomić program Tapiini.exe.

Konflikt modemu z myszką
Jeżeli używasz modemu korzystającego z magistrali ISA i na dodatek myszkę masz podłączoną do portu szeregowego, to niewłaściwe ustawienie portów COM dla obu tych urządzeń może spowodować, że nie będą one działać prawidłowo. Jeżeli mysz masz podłączoną do portu COM1, modem ustaw na port COM4, jeśli zaś mysz działa na porcie COM2, wtedy modem ustaw na COM3.

Więcej kolorów w Eksploratorze
Prawda, że każdemu może po pewnym czasie znudzić się wygląd Eksploratora? A może by tak na przykład zmienić kolor wyświetlania drzewka katalogów?
1. Uruchom edytor rejestru Regedit (wpisując ?regedit? po wywołaniu z menu Start opcji ?Uruchom?).
2. Uruchom wyszukiwanie (klawisze Ctrl-F lub opcja ?Znajdź…? z menu ?Edycja?) i wprowadź słowo ?Graytext? (bez cudzysłowów).
3. Jako wartość Graytext domyślnie wpisany jest ciąg 128 128 128. Są to trzy wartości podstawowych składników barwy – kolejno czerwonej, zielonej i niebieskiej – w przedziale od 0 do 255. Im większa wartość dla danego koloru podstawowego, tym większe jego nasycenie. Modyfikując je uzyskamy zmianę barwy. Na przykład 255 0 0 to pełna czerwień.
4. Następnie zatwierdź nowe wartości i uruchom ponownie Windows.

Okno DOS z menu kontekstowego
Jeżeli wydaje nam się, że dostęp do okna DOS-owego w menu Start zajmuje za dużo czasu, to spróbujmy umieścić pozycję DOS w menu kontekstowym (uruchamianym prawym przyciskiem myszy) Eksploratora.
1. Uruchom edytor rejestru i przejdź do gałęzi HKEY_CLASSES_ROOT. Znajdź gałąź ?Folder? i rozwiń ją klikając na znak ?+?.
2. W menu kontekstowym wybierz pozycję ?Nowy klucz? i nazwij go ?dosfromhere?. Wciśnij Enter. W prawej części okna znajdziesz pozycję ?(domyślna)?, której nazwę trzeba zmienić na ?command?. Następnie kliknij podwójnie na ?(domyślna)? i jako jej wartość wpisz ?command.com /k cd %L?.
3. Zamknij wszystkie okna. Od tej chwili w menu kontekstowym Eksploratora będziesz dysponował dostępem do okna DOS.

Likwidacja dopisku ?Skrót do…?
Windows 98 opatruje nowo tworzone skróty dopiskiem ?Skrót do?. Można to zlikwidować w następujący sposób:
1. Uruchom edytor rejestru i przejdź do gałęzi HKEY_CURRENT_USER. Rozwiń gałąź Software/Microsoft/Windows/Cur-rentVersion. Zaznacz klucz ?Explorer? i zmień wartość danej o nazwie ?link? na 00 00 00 00.
2. Po ponownym uruchomieniu Windows skróty będą tworzone bez nieeleganckiego dopisku.
Aktualizacja widoku
w Eksploratorze
W przypadku kopiowania katalogów Eksplorator nie pokazuje ich od razu posortowanych w drzewku katalogów. Dopiero po odświeżeniu obrazu klawiszem F5 nowo skopiowane katalogi zostają wyświetlone poprawnie. Można temu zaradzić następująco:
1. Uruchom edytor rejestru i przejdź do gałęzi HKEY_LOCAL_MACHINE. Znajdź gałąź System/CurrentControlSet/Control.
2. Zaznacz klucz Update. Po prawej stronie pojawia się klucz UpDateMode.
3. Zmień wartość klucza z 01 na 00 i wciśnij OK.
4. Teraz zmiany podczas kopiowania katalogów będą widoczne natychmiast.